Portfolio > Sports Illustration

J Day
J Day
Digital Painting
2012

Portrait of pro golfer Jason Day